ALBANCI ODLUČNO FORCA-DUA-AA SHQIPTARËT TË VENDOSUR FORCA-UDSHASH