Albanska koalicija „SA JEDNIM CILJEM“ DP, GI, DS u CG i Perspektiva – Koalicioni Shqiptar „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD në MZ dhe Perspektiva