Aplikacija za provjeru potpisa podrške birača kandidatima za Predsjednika Crne Gore

Državna izborna komisija obavještava javnost da će od utorka 7. marta biti u funkciji aplikacija putem koje će građani moći da provjere da li se njihovi potpisi podrške nalaze u bazi podataka podrške kandidatima za Predsjednika Crne Gore na izborima koji će se održati 19. marta 2023. godine.

Aplikaciji se pristupa na sajtu Državne izborne komisije klikom na rubriku provjeripotpis.me ili direktno unosom url-a www.provjeripotpis.me na način što je potrebno unijeti JMB i broj lične karte birača. Na ekranu se zatim ispisuje odgovarajuća poruka. Ukoliko je birač unesen u bazu podataka provjerenih potpisa podrške, na aplikaciji se pojavljuje ime kandidata kojem je dat potpis podrške. Ukoliko podaci o biraču nijesu u bazi podataka, poruka sa ovim sadržajem biće ispisana na ekranu.

Državna izborna komisija saglasno Upustvu o načinu i postupku provjere potpisa podrške izbornoj listi za izbor poslanika i kandidatu za Predsjednika Crne Gore u bazu podataka podrške kandidatu unosila je dio potpisa podrške koji je bio dovoljan za utvrđivanje da postoji najmanje 8101 validan potpis. S tim u vezi, može se desiti da je birač dao potpis podrške a da se njegovi podaci ne nalaze u bazi provjerenih potpisa imajući u vidu da u bazu podataka nisu unošeni svi potpisi, već dio potpisa dovoljan za utvrđivanje kandidature.

Napominjemo da su prilikom unosa potpisa podrške kandidatima za Predsjednika Crne Gore unošeni lični podaci sa obrasca, te Državna izborna komisija nije cijenila autentičnost pojedinačnih potpisa podrške birača kandidatu, imajući u vidu da ova radnja može biti predmet grafoloških tumačenja, što nije u nadležnosti Državne izborne komisije.

06/03/2023