Sjednice

Zapisnik sa 119. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 118. sjednice. Ad – 2 Komisija je nastavila sa razmatranjem Nacrta preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020, koju je sačinilo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. Razmatran je dio koji [...]
22/07/2020

Saziv za 120. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 120. sjednicu Državne izborne komisije za 22.07.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 119. sjednice Komisije; 2. [...]
21/07/2020

Saopštenje sa 119. sjednice Komisije

Komisija je utvrdila dnevni red  i jednoglasno usvojila zapisnik sa 118. sjednice. Nastavljeno je razmatranje nacrta preporuka za bezbjedno održavanja izbora – Crna Gora 2020. Na današnjoj sjednici razmatran je dio preporuka koji se odnose na davanje potpisa podrške birača [...]
20/07/2020

Zapisnik sa 118. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnike sa 116. i 117. sjednice. Ad – 2 Komisija je raspravljala o ponudama za štampanje izbornog materijala, koju su dostavile tri kompanije: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. [...]
20/07/2020

Saziv za 119. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 119. sjednicu Državne izborne komisije za 20.07.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 118. sjednice Komisije; 2. [...]
18/07/2020

Zapisnik sa 117. sjednice

Ad – 1 Komisija se sastala sa ponuđačima koji su poslali ponude za štampanje izbornog materijala. Sastanku su pristupili predstavnici sva tri ponuđača: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. Članovi Komisije su postavljali pitanja [...]
17/07/2020

Zapisnik sa 116. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 115. sjednice. Ad – 2 Komisija je razmotrila Nacrt preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020, sastavljen od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Komisija se saglasila da se saglasno [...]
17/07/2020

Saopštenje nakon 118. sjednice Komisije

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici raspravljala je o ponudama za štampanje izbornog materijala, koju su dostavile tri kompanije: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. Odlučeno je da se ponuđačima uputi dodatni dopis [...]
17/07/2020

Saziv za 118. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 118. sjednicu Državne izborne komisije za 17.07.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa 116. i 117. [...]
16/07/2020

Saziv za 117. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 117. sjednicu Državne izborne komisije za 15.07.2020. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED 1. Sastanak sa ponuđačima u vezi odabira [...]
16/07/2020