Sjednice

Zapisnik sa 35. sjednice

Ad – 1 Zamjenik člana Nikola Angelovski je zahtijevao da u vezi sa dopisom broj 295 koji je podnio Državnoj izbornoj komisiji 07.06.2022. godine a odnosi se na primjedbe i sugestije na predloge pojedinih akata, koji će biti predmet razmatranja [...]
24/06/2022

Zapisnik sa 33. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnik sa 32. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Nikola Angelovski i Aleksandar Mitrović, zamjenici člana koji nijesu prisustvovali 32. sjednici. Ad – 2 Komisija je zaključila da autor logotipa Komisije dostavi knjigu grafičkih standarda.
13/06/2022

Zapisnik sa 32. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 31. sjednice Komisije. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Udruženja građana „Glas za Novi“ broj 248 od 13.05.2022. godine i Zahtjevu za mišljenje Građanskog pokreta URA broj [...]
02/06/2022

Zapisnik sa 31. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 29. sjednice Komisije. Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 30. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Miloš Giljen i Nikola Angelovski koji nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Rješavajući po Prigovoru broj 253 [...]
26/05/2022

Zapisnik sa 30. sjednice

Ad – 1 Rješavajući po Prigovoru Momčila Lekovića direktora Demokratske Crne Gore broj 246 od 13.05.2022. godine na Rješenje OIK Žabljak broj 01-023/22-8 od 11.05.2022. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbija kao neosnovan. Rješenje je [...]
17/05/2022

Zapisnik sa 29. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 28. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Miloš Giljen koji nije prisustvovao sjednici. Ad- 2 Komisija je razmatrala Zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Budva, kao i upite drugih opštinskih izbornih komisija, s [...]
17/05/2022

Zapisnik sa 28. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 27. sjednice Komisije. Uzdržani su bili Milan Marović i Nikola Angelovski koji nijesu prisustvovali prethodnoj sjednici. Ad- 2 Komisija je razmatrala idejna rješenja za logo Državne izborne komisije i odlučila da  predloge i [...]
12/05/2022

Zapisnik sa 27. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 26. sjednice Komisije. Uzdržan je bio predsjednik Komisije koji nije prisustvovao prethodnoj sjednici. Ad- 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje predsjednika OIK Ulcinj broj 210 od 19.04.20022. godine. Mišljenje je [...]
04/05/2022

Zapisnik sa 26. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 25. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana koji nije prisustvovao sjednici. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje predsjednika OO DPS Budva broj 200 od 13.04.2022. [...]
28/04/2022

Zapisnik sa 24. sjednice

Ad – 1 Komisija je razmotrila Zahtjev za stručno mišljenje predsjednika OIK Ulcinj broj 176 od 31.03.2022. godine i nakon rasprave donijela stručno mišljenje. Stručno mišljenje dostavljeno je predsjedniku OIK Ulcinj i objavljeno na web stranici komisije.
11/04/2022