Sjednice

Zapisnik sa 23. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 22. sjednice Komisije. Ad – 2 Komisija je razmotrila Zahtjev za mišljenje Skupštine Prijestonice Cetinje broj 167 od 25.03.2022.godine i zaključila da je saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika Skupština Prijestonice Cetinje [...]
11/04/2022

Zapisnik sa 22. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 21. sjednice Komisije. Ad – 2 Komisija je jednoglasno donijela Pravila o izmjenama pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja. Pravila će biti objavljena u „Službenom [...]
30/03/2022

Zapisnik sa 21. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 20. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana koji nije prisustvovao sjednici. Ad – 2 i 3 Komisija je jednoglasno prihvatila prijedlog člana Komisije Aleksandra Jovićevića i objedinila raspravu po tačkama 2 [...]
23/03/2022

Zapisnik sa 20. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 19. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je utvrdila izvod iz biračkog spiska za biračka mjesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija [...]
18/03/2022

Zapisnik sa 19. sjednice

Ad – 1 Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 18. sjednice Komisije. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Opštinske izborne komisije Berane broj 126 od 11.2022. godine. Mišljenje je dostavljeno Opštinskoj izbornoj komisiji Berane i objavljeno na web stranici [...]
14/03/2022

Zapisnik sa 18. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 17. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Opštinske izborne komisije Berane broj 106 od 5.03.2022. godine. Mišljenje [...]
11/03/2022

Zapisnik sa 17. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 16. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 3 člana jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno donijela Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji [...]
10/03/2022

Zapisnik sa 16. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 15. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno donijela dopune dva podzakonska akta kojima je predviđeno da se potpis birača za podršku [...]
05/03/2022

Zapisnik sa 15. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 14. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana jer nije prisustvovao sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno usvojila informaciju o potrebi unaprjeđenja transparentnosti rada Državne izborne komisije, odnosno potrebi otvaranja sjednica Komisije [...]
26/02/2022

Zapisnik sa 14. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 13. sjednice Komisije. Uzdržana su bila 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je konstatatovala da je saglasno Poslovniku izvršena popuna upražnjenog poslaničkog mjesta, bez održavanja sjednice, a [...]
25/01/2022