Sjednice

Saziv za 18. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije zakazao je 18. sjednicu za 10.03.2022. godine. Dnevni red možete pogledati ovdje.
09/03/2022

Saziv za 17. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije sazvao je 17. sjednicu za 5. mart 2022. godine. Ovdje možete pogledati dnevni red  
03/03/2022

Zapisnik sa 15. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 14. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana jer nije prisustvovao sjednici. Ad – 2 Komisija je jednoglasno usvojila informaciju o potrebi unaprjeđenja transparentnosti rada Državne izborne komisije, odnosno potrebi otvaranja sjednica Komisije [...]
26/02/2022

Saziv za 16. sjednicu

Predsjednik Državne izborne komisije zakazao je 16. sjednicu za 26.02.2022. godine. Ovdje možete pogledati dnevni red.
25/02/2022

Zapisnik sa 14. sjednice

Ad – 1 Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 13. sjednice Komisije. Uzdržana su bila 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali sjednici. Ad – 2 Komisija je konstatatovala da je saglasno Poslovniku izvršena popuna upražnjenog poslaničkog mjesta, bez održavanja sjednice, a [...]
25/01/2022

Saziv za 15. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15) S A Z I V A M 15. sjednicu Državne izborne komisije za 25.01.2022. godine Za sjednicu predlažem sljedeći  DNEVNI RED  Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Komisije; Informacija o [...]
24/01/2022

Zapisnik sa 13. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila zapisnike sa 11. i 12. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana jer nije prisustvovao sjednicama. Ad – 2 Komisija je u izvršavanju Odluke Ustavnog suda U VII br. 2/21 od 18.12.2021. godine donijela Rješenje kojim se [...]
12/01/2022

Saziv za 14. sjednicu

Na osnovu člana 5 stav 1 Poslovnika o radu Državne izborne komisije (Službeni list Crne Gore broj 8/15)   S A Z I V A M 14. sjednicu Državne izborne komisije za 12.01.2022. godine   Za sjednicu predlažem sljedeći  DNEVNI RED   Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Komisije; Konstatacija popune [...]
11/01/2022

Zapisnik sa 12. sjednice

Ad – 1 Rješavajući po Prigovoru podnosioca izborne liste „Socijalistička narodna partija – Časno za Petnjicu“ broj 385 od 10.12.2021. godine na Rješenje Opštinske izborne komisije Petnjica 119/21 od 9.12.2021. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbija [...]
19/12/2021

Zapisnik sa 11. sjednice

Ad – 1 Komisija je usvojila Zapisnik sa 10. sjednice Komisije. Uzdržan je bio predsjednik Komisije i 2 člana Komisije jer nijesu prisustvovali 10. sjednici. Ad – 2 Rješavajući po prigovoru Izabele Urošević na Odluku Opštinske izborne komisije Tivat broj 18/21 od 01.12.2021.godine, [...]
19/12/2021