Broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

Na osnovu člana 19 Zakona o biračkom spisku („Službeni list CG“, broj 10/14 i 20/15), Državna izborna komisija

O B J A V LJ U J E

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

U birački spisak zaključen 5. oktobra 2016. godine upisano je 528 817 birača koji imaju pravo glasa na
izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 16. oktobra 2016. godine.

06/10/2016