Sastav komisije

Predsjednik
Nikola Mugoša rođen je u Podgorici, gdje je završio Pravni fakultet. Magistrirao je i doktorirao na temama koje se odnose na izborne sisteme Crne Gore i Evropske unije.
Sekretar
Rođen u Bijelom Polju 20.05.1976. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Član
Rođen je u Podgorici, gdje je završio Osnovnu školu ,,Marko Miljanov’’, Gimnaziju ,,Slobodan Škerović’’ i studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Član
Rođena 1969 godine u Podgorici. Pravni fakultet završila 1994. godine.
Član
Rođena je 14. jula 1962. godine u Ivangradu, današnje Berane.
Član
Datum i mjesto rođenja: 10. novembar 1959. godine, Cetinje. Aleksandar Jovićević imenovan je za člana Državne izborne komisije krajem 2016. godine.
Član
Rođen 26.03.1987. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet završio na Univerzitetu Crne Gore, na kojem je završio i specijalističke studije i magistarske studije iz oblasti građanskog prava.