Delegacija Državne izborne komisije u posjeti Centralnoj izbornoj komisiji Albanije

Delegacija Državne izborne komisije Crne Gore, u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Albaniji, boravila je u posjeti Centralnoj izbornoj komisiji Albanije, 9. i 10. maja 2016. godine.

Pored razmjene iskustava koja se tiču izborne prakse, poseban osvrt i pažnja je posvećena sprovođenju procedura za angažovanje edukatora, koji nijesu iz reda izbornih organa, za potrebe edukacije članova opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora. Tokom boravka prezentovan je način vršenja edukacije od strane Centralne izborne komisije Albanije.

Konstatovana je potreba za daljom saradnjom, koja će se i u narednom periodu nastaviti, kao podsticaj razvijanju vidova komunikacije između Državne izborne komisije Crne Gore i Centralne izborne komisije Albanije, kao i između izbornih komisija u regionu.