DIK jednoglasno odbila prigovore SDP, odbijen i prigovor Pravde za sve

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 19. juna 2023. godine odbila je pet prigovora izjavljenih na rad opštinskih izbornih komisija Tivat i Ulcinj.

Komisija je jednoglasno odbila četiri prigovora kandidata za poslanika liste SDP – Za našu kuću Ćazima Lisičića na rješenja Opštinske izborne komisije Tivat. Komisija je uvidom u izborni materijal sa dva biračka mjesta utvrdila da se broj glasačkih listića i broj kontrolnih kupona slaže sa potpisima u izvodu iz biračkog spiska. Jednoglasno su odbijena i preostala dva prigovora iz razloga, jer je DIK utvrdila da se navodi prigovora ne odnose na činjenice koje su osporavane pred Opštinskom izbornom komisijom Tivat.

Odbijen je i prigovor kandidata sa izborne liste „PRAVDA ZA SVE! – dr Vladimir Leposavić“ Ivana Vukićevića na Rješenje OIK Ulcinj.

Podnosioci prigovora, u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, imaju pravo da u zakonskom roku izjave žalbu Ustavnom sudu.

19/06/2023