OIK-u Kotor: Kalendar za sprovođenje izbornih radnji uskladite sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika u suštinskom i formalnom smislu

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 23.07.2020.godine, odlučujući po Prigovoru predsjednika Opštinskog odbora Demokrate Kotor Vladimira Jokića, utvrdila je da Kalendar za sprovođenje izbornih radnji niste donijeli u roku propisanom Zakonom o izboru odbornika i poslanika, odnosno u roku od 72 časa od donošenja Odluke o raspisivanju izbora.

Komisija je konstatovala da ste nakon podnošenja prigovora, 23.07.2020.godine objavili Kalendar na web stranici.

Ipak, uvidom u tekst Kalendara na Komisiji je primijećeno da isti obiluje nedostacima, kako u suštinskom tako i u formalnom smislu. Komisija je utvrdila da je Kalendar nepotpisan, neopečaćen, nedatiran, te da u njemu nisu propisane sve izborne radnje koje Kalendar izbornih radnji treba da sadrži. Takođe, Komisija je uočila i da pojedini rokovi u Kalendaru nijesu utvrđeni u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i da se Državna izborna komisija stara  o zakonitom sprovođenju izbora, jedinstvenoj primjeni odredaba ovog zakona i vrši nadzor nad radom opštinskih izbornih komisija, potrebno je da Kalendar za sprovođenje izbornih radnji uskladite sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika u suštinskom i formalnom smislu.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Dopis OIK Kotor 365.80 Kb pdf
23/07/2020