DIK učestvovala na konferenciji Globalnog udruženja žena u organima za sprovođenje izbora

Predsjednik DIK-a dr Nikola Mugoša i samostalna savjetnica Jelena Radulović učestvovali su na sastanku Generalne skupštine i plenarnoj konferenciji Globalnog udruženja žena u organima izborne administracije („WEM-International“) u Pragu.

Sastanak je poslužio kao jedinstven forum za multilateralnu diskusiju o ključnoj ulozi organa za sprovođenje izbora u promovisanju i integraciji načela rodne ravnopravnosti na izborima. Tokom plenarne konferencije razmijenila su se iskustva i dobre prakse u implementaciji rodno-osviještenih politika u izbornim administracijama širom svijeta.