DIK utvrdila da je u izvodu iz biračkog spiska za opštinu Herceg Novi upisano 1.973 birača koji imaju biračko pravo u Republici Srbiji

U skladu sa nadležnostima Državne izborne komisije utvrđenim  Zakonom o izboru odbornika i poslanika i Zakonom o biračkom spisku, Državna izborna komisija  utvrdila da je u izvodu iz biračkog spiska za opštinu Herceg Novi, upisano 1.973 birača koji imaju biračko pravo u Republici Srbiji.

Navedeno činjenično stanje, utvrđeno je upoređivanjem podataka iz biračkog spiska za opštinu Herceg Novi sa jedinstvenim biračkim spiskom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, dostupnom na njihovom javnom portalu.

U skladu sa nadležnostima Državne izborne komisije, kompletna dokumentacija biće proslijeđena Ministarstvu unutrašnjih poslova radi pokretanja postupka provjere biračkog prava birača koji mogu ostvariti biračko pravo   u Crnoj Gori i u Republici Srbiji.

Ovim putem obavještavamo nadležne organe o velikom procentu birača sa dvojnim državljanstvom sve u cilju preduzimanja nadležnosti propisanih Zakonom o upravnom postupku i Krivičnim zakonikom Crne Gore.

Imajući u vidu navedeno, Državna izborna komisija će u kontinuitetu vršiti uvid u birački spisak Crne Gore, pratiti sve izvršene promjene i ukazivati Ministarstvu unutrašnjih poslova na utvrđene  nepravilnosti u vođenju biračkog spiska, sve u cilju zakonitog sprovođenja izbornog procesa.

Dosljednom primjenom ovlašćenja i obaveza propisanih zakonom se na najbolji mogući način doprinosi vladavini prava i unaprjeđenju povjerenja u izborni proces.

26/04/2021