DIK utvrdila kandidaturu Draginje Vuksanović Stanković

Državna izborna komisija jednoglasno je utvrdila kandidaturu docenta dr Draginje Vuksanović Stanković, koju je za Predsjednika Crne Gore predložila Socijaldemokratska partija Crne Gore. Utvrđivanjem kandidature stiču se uslovi da kandidat odredi svog predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora.

DIK je donijela Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili izdržavaju kaznu zatvora – za izbor Predsjednika Crne Gore na izborima koji će se održati 19.marta 2023. godine i izvršila žrijebanje za predsjednike biračkih odbora.

23/02/2023