DIK utvrdila kandidaturu Gorana Danilovića, kandidata Ujedinjene Crne Gore