Dodatno Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG o glasanju putem pisma

Državna izborna komisija, na sjednici od 28.08.2020. godine, razmotrila je Vaš zahtjev broj 580/3 od 28.08.2020.godine za dodatnim pojašnjenjem mišljenja broj 580/2. U zahtjevu za davanje mišljenja u bitnom se navodi da bi bilo potrebno pojasniti da li birački odbori odluku o realizaciji glasanja putem pisma na teritoriji opština donosi odmah po isteku roku propisanog za prijem zahtjeva za glasanje putem pisma ili odluku o realizaciji postupka glasanja putem pisma na teritoriji drugih opština birački odbor donosi nakon što se prethodno završi glasanje putem pisma na teritoriji opštine na kojoj birački odbor vrši svoju nadležnost.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

 

MIŠLJENJE

 

U mišljenju Državne izborne komisije br. 580/2 jasno se navodi da birački odbori prije svega u svom postupanju treba cijeniti koliko je podneseno zahtjeva za glasanje putem pisma, pri čemu ukazuje da je za očekivati povećanje broja zahtjeva zbog aktuelne epidemiološke situacije. U takvim okolnostima potrebno je utvrditi koliko je podnesenih zahtjeva za glasanje putem pisma od strane birača sa teritorije opštine na kojoj birački odbor vrši svoju nadležnost. Pri navedenom, ukoliko je broj birača koji glasaju putem pisma toliki da je realno za očekivati da povjerenici imaju povećan obim aktivnosti na teritoriji jedne opštine, prioritet treba dati biračima sa mjestom prebivališta u toj opštini. Tek nakon sprovođenja postupka glasanja putem pisma u toj opštini, povjerenici će preduzeti aktivnosti i u drugim opštinama vodeći računa da se biračko mjesto zatvara u 20 časova.

 

Organi za sprovođenje izbora, pored ostalih i predsjednici, imenovani članovi, opunomoćeni članovi i zamjenici predsjednika, imenovanih i opunomoćenih članova biračkih odbora, pored obaveza propisanih Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podzakonskim aktima,  dužni su da se ponašaju u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora (“Službeni list Crne Gore br.76/10). Etičkim kodeksom je  u članu 3, pored ostalog, definisana dužnost svih organa za sprovođenje izbora pa i biračkih odbora da poslove vrše čestito i efikasno prema profesionalnim standardima.

 

Polazeći od principa da svaki birač upisan u birački spisak treba da ostvari svoje ustavno pravo glasa, cijeneći princip efikasnosti i zakonitosti i poštujući zakonom propisane rokove, mišljenja smo da birački odbori nakon što sagledaju sve zahtjeve za glasanje putem pisma prispjele u zakonskom roku, svoje radnje prilagođavaju vremenu koje im stoji na raspolaganju tako da što veći broj birača ostvari svoje biračko pravo, a nakon toga u skladu sa podnesenim zahtjevima, omogućavaju glasanje putem pisma licima koja se na dan izbora nalaze u drugim opštinama.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Dodatno Mišljenje DIK na Zahtjev IKGG o glasanju putem pisma 199.80 Kb pdf