Dopis DIK članu Izborne komisije Glavnog grada Nikoli Terziću