Državna izborna komisija Crne Gore u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj

U organizaciji  Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovana je studijska posjeta Republici Hrvatskoj, za predstavnike Državne izborne komisije u periodu od 2.-5. oktobra 2019. godine.

Delegaciju Državne izborne komisije činili su: Đorđije Vukčević, predsjednik, Veljo Čađenović, sekretar, Milijana Radulović, Elisa Nurković i Nikola Mugoša, samostalni savjetnici, i Darko Brajović, nacionalni programski savjetnik za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori.

Cilj studijske posjete bio je predstavljanje izbornog sistema u Hrvatskoj i dobre prakse u implementaciji izbornih zakona, kao i razmjene iskustava.

Sastanci su organizovani sa: Ministarstvom uprave, Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim izbornim povjerenstvom i bivšim izvršnim direktorom NVO „GONG“.

Tokom posjete Ministarstvu uprave izvršena je prezentacija funkcionisanja biračkog spiska, način upisa birača, ostvarivanje njihovih prava, kao i registara birača. Posebno je interesantno bilo da je u Republici Hrvatskoj popis birača (birački spisak) dio registra birača koji se sastavlja za svake izbore nakon zatvaranja registra birača, a u koji se upisuju zakonom određene kategorije birača zavisno od vrste izbora. Ovaj sastanak je bio dobra prilika za razmjenu iskustava u odnosu na sva pitanja koja se tiču biračkog prava.

Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova upoznati smo sa ulogom Ministarstva u izbornom postupku, odnosno koje sve radnje Ministarstvo sprovodi tokom izbornog procesa.

Teme sastanka sa Državnim izbornim povjerenstvom ticale su se njene unutrašnje organizacije, sastava, odnosno načina izbora članova, kao i nadležnosti. Predstavljen je način funkcionisanja izbornog sistema u Hrvatskoj  zavisno od vrste izbora. Posvećena je pažnja transparentnosti organa za sprovođenje izbora i posebno tretirano pitanje odnosa sa medijima, njihovog prisustva sjednicama i način objavljivanja informacija na web sajtu.

Na sastanku sa bivšim izvršnim direktorom NVO „GONG“,  Draganom Zelićem, razgovarano je o saradnji DIP-a i NVO sektora. Predočene su konkretne mjere i radnje koje je DIP preduzimao kako bi nevladin sektor bio aktivan i konstruktivan sudionik u izbornom procesu.

Imajući u vidu da je u Crnoj Gori aktuelna refoma izbornog zakonodavstva, sastanci sa hrvatskim kolegama bili su dobra prilika sa različim iskustvima. Neka od njih mogla bi biti razmotrena i kao adekvatna u predstojećoj reformi.