Grupa građana Preokret predala izbornu listu “Preokret za sigurnu Crnu Goru – Srđan Perić”

Državnoj izbornoj komisiji dana 15. maja 2023. godine grupa građana “PREOKRET” predala je izbornu listu “Preokret za sigurnu Crnu Goru – Srđan Perić”.

Državna izborna komisija vrši pregled dostavljene dokumentacije koju propisuje član 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i potrebnu dokumentaciju za svakog kandidata sa liste. Takođe, Državna izborna komisija utvrđuje da li lista ima potreban broj potpisa podrške birača.

Ukoliko utvrdi da izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva “Preokret za sigurnu Crnu Goru – Srđan Perić” sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Državna izborna komisija potvrđuje i proglašava izboru listu.

Ako DIK utvrdi da izborna lista sadrži određene nedostatke donijeće, u roku od 48 sati od prijema izborne liste, zaključak kojim se podnosiocu liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke. Tim zaključkom se podnosiocu ukazuje na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja nedostataka.