Predsjednik Državne izborne komisije o najavljenoj reviziji od strane DRI

Dana 11.01.2021. godine Državna revizorska institucija obavijestila je Državnu izbornu komisiju da će u prvoj polovini 2021. godine vršiti reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja. U cilju sprovođenja pripremnih radnji na planiranju revizije, dostavljen je pregled dokumentacije koju je neophodno dostaviti.

Državna izborna komisija će se odgovorno odnositi prema obavezama u vezi revizijskog postupka i blagovremeno i efikasno izvršavati potrebne radnje. Smatramo da je značaj i uloga DRI za svaku instituciju izuzezno važna, prije svega za unaprjeđenje rada institucija. Pažljivo i odgovorno ćemo se odnositi prema svakom stavu i odluci DRI pojedinačno, jer je to prije svega od koristi za zakonito i pravno valjano obavljanje funkcije DIK-a.

12/01/2021