Izbori

2020/08/03 – 2020/08/09

ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj / LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj

Albanska koalicija „Jednoglasno“ Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca i Demokratski savez u Crnoj Gori / Koalicioni shqiptar „Bashke nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i Shqiptareve dhe Lidhja Demokratike ne Mal te Zi

Koalicioni shqiptar „Bashke nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i  Shqiptareve dhe Lidhja Demokratike ne Mal te Zi

Odbijena izborna lista “SNEŽANA JONICA – SOCIJALISTI CRNE GORE – DA ŽIVIMO KAO JUGOSLOVENI”

Na osnovu čl. 47 stav 4 i 47a  Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11,14/14,  47/14, 12/16, 60/17 I 10/18), [...]
08/08/2020

Izmjene Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača

Državna izborna komisija na 131. sjednici održanoj 8.08.2020. godine usvojila je IZMJENE TEHNIČKIH PREPORUKA ZA ODRŽAVANJE IZBORA U CILJU EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE BIRAČA U Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača u poglavlju „Glasanje u karantinu“ u stavu 1 [...]
08/08/2020

SNEŽANA JONICA – SOCIJALISTI CRNE GORE – DA ŽIVIMO KAO JUGOSLOVENI

07/08/2020

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE

07/08/2020

Albanska koalicija „Jednoglasno“ – Koalicioni shquiptar „Bashke nji za“

07/08/2020

Tehničke preporuke za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača

06/08/2020

HGI. Svim srcem za Crnu Goru!