2018/06/25 – 2018/06/27

2018/06/18 – 2018/06/24

2018/06/11 – 2018/06/17

2018/06/04 – 2018/06/10

2018/05/28 – 2018/06/03

2018/05/21 – 2018/05/27

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za demokratsku tranziciju

Broj: 703/2 Podgorica, 23.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

2018/05/14 – 2018/05/20

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za monitoring i istraživanje CeMI

Broj: 697/24 Podgorica, 18.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za monitoring i istraživanje CeMI

Broj: 697/23 Podgorica, 18.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]