Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za monitoring i istraživanje CeMI

Broj: 697/23 Podgorica, 18.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Broj: 699/2 Podgorica, 18.05.2018.godine Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) i akta [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za demokratsku tranziciju

Broj: 698/2 Podgorica, 18.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Ambasada SAD u Crnoj Gori

Broj: 691/2 Podgorica, 17.05.2018.godine Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) i akta [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za demokratsku tranziciju

Broj: 688/2 Podgorica, 16.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

2018/05/07 – 2018/05/13

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

Broj: 620/2 Podgorica, 09.05.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

2018/04/30 – 2018/05/06

2018/04/23 – 2018/04/29

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za demokratsku tranziciju

Broj: 581/2 Podgorica, 26.04.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]