Rješenja o imenovanju biračkih odbora za izbor odbornika u SO Tuzi

21/02/2023

Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu bo i načinu glasanja za birače koji se nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za izbor odbornika u SO Tuzi

O D L U K A o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji se nalaze u pritvoru ili izdržavaju kaznu zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tuzi [...]
07/02/2023