Za izbor odbornika u skupštinu opštine

2018/04/23 – 2018/04/29

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Centar za demokratsku tranziciju

Broj: 581/2 Podgorica, 26.04.2018.godine Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i [...]

2018/04/16 – 2018/04/22

2018/04/09 – 2018/04/15

2018/04/09 – 2018/04/15

2018/04/02 – 2018/04/08

2018/03/26 – 2018/04/01

2018/03/12 – 2018/03/18