Sastav Komisije

Predsjednik BRANISLAV RADULOVIĆ Zamjenik predsjednika BRANKA LAKOČEVIĆ  Sekretar SLOBODAN DRAGOVIĆ  Članovi/ice: 1. Radmila ŠTURANOVIĆ, član Ljiljana RADONJIĆ, zamjenik 2. prof. dr Veselin PAVIĆEVIĆ, član Ružica IVANOVIĆ, zamjenik 3. Đorđije VUKČEVIĆ, član Mirjana BAROVIĆ, zamjenik 4. Draginja PEROČ, član Hasref RADONČIĆ, zamjenik 5. Tarik GADŽOVIĆ, član Omer MANDŽUKIĆ, zamjenik 6. Mehmet ALJOJA, član Bećir ĐOKAJ, zamjenik 7. Ibrahim PEREZAJ, član Muharem AVDIJU, zamjenik 8. Borislav GLOBAREVIĆ, član Dragan NENEZIĆ, zamjenik 9. Rodoljub PEJOVIĆ, član Branislav ĆUPIĆ, zamjenik
01/01/2006