Do 9h glasalo 8,34%

16/10/2016

Rješenje po Prigovoru pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ na postupanje OIK Budva

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru [...]

Rješenje po Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora radi poništenja akta – obavještenja OIK Budva

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o [...]

2016/10/03 – 2016/10/09

Broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

Na osnovu člana 19 Zakona o biračkom spisku („Službeni list CG“, broj 10/14 i 20/15), Državna izborna komisija O B J A V LJ U J E broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima U birački spisak zaključen [...]

2016/09/26 – 2016/10/02

Rješenje po Prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore protiv Rješenja OIK Andrijevica

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru [...]

2016/09/19 – 2016/09/25

Zbirna izborna lista

Stranka srpskih radikala – „Crnu Goru u sigurne ruke”