Odluka o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

Na osnovu člana 74 st. 3 i 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) [...]
20/08/2020

Odluka o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića

Odluka o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknade članovima organa za sprovođenje izbora

Na osnovu člana 112 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”,br. 4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 01.07.2020. godine, [...]
01/07/2020

Odluka o broju potpisa birača za podršku izbornoj listi

Na osnovu čl. 32 i 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, [...]
01/07/2020

Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 4 Ustava Crne Gore (,,Sl. list CG’’, br. 1/07 i 38/13), člana 13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG’’, br. 04/98, [...]
20/06/2020