Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – Ambasada SAD u Crnoj Gori

Na osnovu člana 111 g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18) i akta Ministarstva vanjskih poslova broj 9/05-3/349-1-2/20 od [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – CDT

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00) i („Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18) i zahtjeva “CENTRA ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU” (CDT) broj [...]

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora – CGO

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00) i („Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18) i zahtjeva “CENTRA ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE” (CGO) od [...]

2020/08/03 – 2020/08/09

ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj / LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj

09/08/2020

Albanska koalicija „Jednoglasno“ Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca i Demokratski savez u Crnoj Gori / Koalicioni shqiptar „Bashke nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i Shqiptareve dhe Lidhja Demokratike ne Mal te Zi

Koalicioni shqiptar „Bashke nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i  Shqiptareve dhe Lidhja Demokratike ne Mal te Zi
09/08/2020

Odbijena izborna lista “SNEŽANA JONICA – SOCIJALISTI CRNE GORE – DA ŽIVIMO KAO JUGOSLOVENI”

Na osnovu čl. 47 stav 4 i 47a  Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11,14/14,  47/14, 12/16, 60/17 I 10/18), [...]
08/08/2020

Izmjene Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača

Državna izborna komisija na 131. sjednici održanoj 8.08.2020. godine usvojila je IZMJENE TEHNIČKIH PREPORUKA ZA ODRŽAVANJE IZBORA U CILJU EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE BIRAČA U Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača u poglavlju „Glasanje u karantinu“ u stavu 1 [...]
08/08/2020

SNEŽANA JONICA – SOCIJALISTI CRNE GORE – DA ŽIVIMO KAO JUGOSLOVENI

07/08/2020

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE

07/08/2020