Konačni rezultati po biračkim mjestima

01/08/2023

2023/07/10 – 2023/07/11

Konačni rezultati za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, [...]
15/07/2023

2023/07/03 – 2023/07/07

2023/06/26 – 2023/06/30

2023/06/19 – 2023/06/23

Saopštenje u vezi utvrđivanja i objavljivanja konačnih rezultata izbora za izbor poslanika održanih 11. juna 2023. godine

U skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, DIK je 20. marta 2023. godine usvojila Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji, kojim je predviđeni rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora 26. jun u 24h. Imajući vidu da postupci po [...]
26/06/2023

Rješenja po prigovorima

DIK jednoglasno odbila prigovore SDP, odbijen i prigovor Pravde za sve

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 19. juna 2023. godine odbila je pet prigovora izjavljenih na rad opštinskih izbornih komisija Tivat i Ulcinj. Komisija je jednoglasno odbila četiri prigovora kandidata za poslanika liste SDP – Za našu kuću Ćazima Lisičića na [...]
19/06/2023

2023/06/12 – 2023/06/16