Izmjene Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača

Državna izborna komisija na 131. sjednici održanoj 8.08.2020. godine usvojila je

IZMJENE TEHNIČKIH PREPORUKA ZA ODRŽAVANJE IZBORA U CILJU EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE BIRAČA

U Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača u poglavlju „Glasanje u karantinu“ u stavu 1 riječi: „ukoliko se objekat karantina nalazi na području opštine gdje birač ima prebivalište tj. gdje je upisan u birački spisak“ brišu se.

08/08/2020