Koalicija AA – FORCA – DSA – UT – PERSPEKTIVA podnijela izbornu listu Državnoj izbornoj komisiji

Koalicija AA – FORCA – DSA – UT – PERSPEKTIVA podnijela je izbornu listu Državnoj izbornoj komisiji

LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj
ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj

Državna izborna komisija vrši pregled dostavljene dokumentacije koju propisuje član 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i potrebnu dokumentaciju za svakog kandidata sa liste. Takođe, Državna izborna komisija utvrđuje da li lista ima potreban broj potpisa podrške birača.

Ukoliko utvrdi da izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva “LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj” sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Državna izborna komisija potvrđuje i proglašava izboru listu.

Ako DIK utvrdi da izborna lista sadrži određene nedostatke donijeće, u roku od 48 sati od prijema izborne liste, zaključak kojim se podnosiocu liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke. Tim zaključkom se podnosiocu ukazuje na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja nedostataka.

 

 

 

04/08/2020