KOALICIJA LIBERALNE PARTIJE I DEMOKRATSKOG CENTRA – “ZA DRUGAČIJU CRNU GORU” – DR GORAN BATRIĆEVIĆ