Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržava razgovore Državne izborne komisije i Saveza slijepih o pristupačnosti biračkih mjesta

Obezbijediti pristupačnost biračkih mjesta za sve birače od suštinske je važnosti i predstavlja odgovornost izbornih komisija.

To je zaključak učesnika radionice koju je Savez slijepih Crne Gore organizovao za predstavnike Državne izborne komisije Crne Gore u Podgorici.

Kako je koordinatorka projekta u Savezu slijepih Katarina Bigović objasnila je ova radionica je dio projekta „Izaberi pristupačnost“ koji podržava Evropski savez slijepih. Projekat proučava praksu, rješenja i mogućnosti za poboljšanje učešća osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu u Crnoj Gori.

Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović kazao je da je u konsultacijama sa opštinskim izbornim komisijama pregledan zakonski okvir i naglasio njihovu odgovornost da osobama sa invaliditetom bude omogućeno da glasaju nezavisno i tajno. Ivanović je ohrabrio Savez slijepih da direktno sarađuju sa opštinskim izbornim komisijama kako bi zajednički identifikovali biračka mjesta koja bi mogla biti prilagođena i pristupačna.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić izrazila je nadu da će kroz radionice poput ove, osobe sa invaliditetom prepoznati kako da slobodno i nezavisno ostvare svoje pravo glasa i aktivno učestvuju u političkom životu.

Menadžerka programa za demokratizaciju u Misiji, Lia Magnaguagno, kazala je: „Pravo da se glasa samostalno i tajno predstavlja kamen temeljac svake demokratije.“ Ona je podsjetila da je Misija podržala Državnu izbornu komisiju u izradi Strategije za osobe sa invaliditetom, kao i pokrenula konsultacije sa opštinskim izbornim komisijama kako bi se osigurala pristupačnost biračkih mjesta. Misija OEBS-a u Crnoj Gori ostaje posvećena promociji prava osoba sa invaliditetom i nastoji da pomogne u uklanjanju barijera koje sprečavaju njihovo puno učešće kao glasača i kandidata zaključuje se u saopštenju.

Preuzeto sa https://www.standard.co.me/drustvo/misija-oebs-a-u-crnoj-gori-podrzava-razgovore-drzavne-izborne-komisije-i-saveza-slijepih-o-pristupacnosti-birackih-mjesta/

02/07/2020