Mišljenje o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte

Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11 i 14/14) koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte, Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 06.09.2016. godine, daje

MIŠLJENJE
o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika
koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte