Mišljenje na zahtjev OIK Tivat od 05.09.2016. godine

Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Tivat od 05.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 20 i 25, propisani su uslovi koje treba da ispunjava kao i procedure za imenovanje predsjednika, sekretara, članova stalnog sastava i opunomoćenih predstavnika i njihovih zamjenika u opštinskim izbornim komisijama.
Osim biračkog prava, vrste i stepena obrazovanja i uslova da članu organa za sprovođenje izbora prestaje funkcija prihvatanjem kandidature za odbornika i poslanika, Zakon nije propisao druga ograničenja, pa ni prebivalište na teritoriji opštine kao uslov za imenovanje.
Iz navedenih razloga, Državna izborna komisija smatra da prebivalište na području konkretne opštine nije uslov za imenovanje nekog lica u sastav opštinske izborne komisije ukoliko su ispunjeni ostali uslovi propisani Zakonom.

Attachments

Name Size Type
MIŠLJENJE 210.35 Kb pdf