Mišljenja na zahtjev OIK Mojkovac od 06.09.2016. godine

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Saglasno članu 4, 38 i 42 Zakona o izboru odbornika i poslanika grupa birača ima isti tretman i prava kao politička partija u smislu ostvarivanja prava na predlaganje predsjednika biračkih odbora po osnovu rezultata (broja odbornika u Skupštini opštine) ostvarenih na prethodnim izborima.
Broj predsjednika biračkih odbora koji pripada političkoj partiji, odnosno grupi birača, saglasno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, određuje se pojedinačno za svaku političku partiju (grupu birača), na osnovu broja osvojenih mandata na prethodnim izborima, tj. broju mandata osvojenih na izborima nezavisno da li su nastupali u okviru koalicije ili pojedinačno. Pravo na kandidate za predsjednike biračkih odbora imaju one političke partije, ili grupe birača, koje su učestvovale na izborima i imaju odbornike u odgovarajućoj skupštini na osnovu ostvarenih rezultata na izborima.
Kod imenovanja stalnog sastava biračkih odbora članom 35 stav 4 je definisano da se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione političke partije koje su dobile najveći broj mandata, što znači da se utvrđuje pravo političkim partijama ili grupama birača pojedinačno po broju mandata koje imaju u skupštini opštine, a ne kao izbornim listama, odnosno koalicijama. Grupa birača ima pravo na predstavnike u stalni sastav biračkih odbora ukoliko je jedna od dvije opozicione partije (grupe birača) po broju osvojenih mandata na prethodnim izborima, posmatrano pojedinačno.

Attachments

Name Size Type
MIŠLJENJE 212.98 Kb pdf