Mišljenje DIK na Zahtjev Izborne komisije Glavnog grada

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev Izborne komisije Glavnog grada o načinu postupanja biračkog odbora u slučaju ukoliko se 23. oktobra u 7,00 časova na biračkom mjestu ne pojave predsjednik, njegov zamjenik ili pojedini članovi ili njihovi zamjenici.

U zahtjevu se postavlja pitanje da li biračko mjesto može u tom slučaju biti otvoreno, odnosno da li se može početi sa glasanjem uz prisustvo ostalih članova biračkog odbora, koje mjere se u tom slučaju mogu preduzeti i pred kojim organima, kako bi se spriječila opstrukcija izbornog procesa i obezbijedila regularnost.

U zahtjevu se traži mišljenje kako odbor povjerenika koji sprovodi glasanje putem pisma postupa u situaciji posebnog režima koji je na snazi u zdravstvenim ustanovama.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E