Mišljenje DIK na zahtjev OIK Danilovgrad

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 3. novembra 2022. godine, razmotrila je zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad. Zahtjevom je traženo mišljenje da li OIK Danilovgrad treba da proglasi konačne rezultate izbora pri činjenici da teče rok za žalbu kod Ustavnog suda biraču Biljani Jovović čiji je prigovor odbijen kao neosnovan rješenjem Državne izborne komisije broj: 532/2 od 31.10.2022. godine.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E