Mišljenje DIK na Zahtjev OIK Plav

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 26. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Plav vezano za proglašenje konačnih rezultata u situaciji kada je izborna lista LDSH-DSA Per Shqiptaret podnijela žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na Rješenje Državne izborne komisije broj 439/3 od 02.10.2022. godine koju Ustavni sud nije razmatrao.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E