Mišljenje DIK na zahtjev OIK Šavnik

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 9. novembra 2022. godine, razmotrila je zahtjev Opštinske izborne komisije Šavnik za davanje mišljenja da li primijeniti član 102 Zakona o izboru odbornika i poslanika i raspisati ponovne izbore za navedena dva biračka mjesta ili su vezani rokovima za održavanje izbora iz člana 14 stav 2 navedenog zakona, imajući u vidu da su izbori raspisani 02.08.2022. godine, kao i da li postoji neki rok do kada se mogu ponavljati izbori. Zahtjevom se, takođe traži mišljenje, da li lica koja su bila imenovana u biračkim odborima na biračkim mjestima gdje su izbori poništeni a birački odbori raspušteni mogu biti ponovo imenovana u biračkim odborima.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E