Mišljenje na Zahtjev Demokratske Crne Gore

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Demokratske Crne Gore, kojim je traženo mišljenje o primjeni odredbi čl. 80 i 85 Zakona o izboru odbornika i poslanika. U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Članom 80 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da predsjednik ili član biračkog odbora, pošto utvrdi identitet birača, zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska, objašnjava mu način glasanja i predaje glasački listić.
Članom 85b stav 1 između ostalog propisano je da nakon što se utvrdi identitet birača povjerenik zaokružuje njegov redni broj u izvodu iz biračkog spiska.
U skladu sa odredbama Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora dužnost članova organa za sprovođenje izbora je da savjesno, stručno i odgovorno obavljaju dužnosti koje koje su im povjerene.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Mišljenje na Zahtjev Demokratske Crne Gore 365.30 Kb pdf