Mišljenje na Zahtjev Demokratske Crne Gore

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 10. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Demokratske Crne Gore u kojem je traženo da Državna izborna komisija donese mišljenje kojim će se preporučiti način određivanja tima povjerenika za glasanje putem pisma ukoliko u odgovarajućoj skupštini opštine ne postoji nijedna opoziciona izborna lista, odnosno politička partija. U vezi sa navedenim Državna izborna komisija daje

M I Š LJ E NJ E