Mišljenje na Zahtjev direktora Demokratske Crne Gore Momčila Lekovića

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 19. septembra 2022. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje direktora Demokratske Crne Gore Momčila Lekovića, broj: 414 od 16.09.2022. godine da li, ni u čemu izmijenjena dokumentacija podnosioca izbornih lista koje su podnijete, potvrđene ili nijesu razmatrane od strane OIK Tivat, Budva, Plužine i Žabljak na izborima raspisanim za 5. jun 2022. godine, predstavlja validnu dokumentaciju podnosioca izbornih lista na izborima koji će se održati 23.10.2022. godine.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E