Mišljenje na zahtjev Dragana Sošića

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 29. jula 2020.godina, razmotrila je vaš zahtjev kojim je traženo mišljenje koji uslovi su potrebni za manjinsku listu kako bi učestvovala na izborima, a koji bi činila manjinska zajednica birača koji se osjećaju kao Jugosloveni. Podnosilac zahtjeva u dopisu navodi da se očekuje podrška udruženja građana koje čine pripadnici italijanske nacionalnosti.

U vezi sa navedenim Državna izborna komisija daje sljedeće

M I Š Lj E Nj E

30/07/2020