Mišljenje na Zahtjev OIK Danilovgrad

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 8. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad kojim je traženo davanje mišljenja u vezi određivanja druge po snazi opozicione političke partije u sastav biračkih odbora budući da je sazivu Skupštine opštine Danilovgrad zastupljeno sedam opozicionih partija od kojih jedna ima pet mandata, a ostalih šest partija imaju po jedan mandat.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E