Mišljenje na zahtjev OIK Petnjica

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 1. oktobra 2019. godine, razmotrila je Zahtjev OIK Petnjica, za davanje mišljenja da li odbornik koji je podnio ostavku zbog sukoba interesa, nakon što je prestala ova okolnost ima pravo da se nađe na listi kao prvi sljedeći.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Mišljenje na zahtjev OIK Petnjica 194.28 Kb pdf