Mišljenje na Zahtjev OIK Šavnik

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22. oktobra 2022. godine, razmotrila je zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Šavnik da li pripadnik policije može biti član biračkog odbora.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E