Mišljenje po zahtjevima Udruženja građana „Glas za Novi“ i Građanskog pokreta URA

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 26. maja 2022. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Udruženja građana »Glas za Novi« broj: 248 od 13.05.2022.godine i Građanskog pokreta URA broj: 262 od 19.05.2022. godine. U zahtjevu UG »Glas za Novi« navodi se da su nastupili na zajedničkoj izbornoj listi sa Pravom Crnom Gorom na uzborima za izbor odbornika u SO Herceg Novi i da je ova lista osvojila jedan odbornički mandat. Dalje navode, da je odbornik, pod rednim brojem 1, kojem je verifikovan mandat podnio ostavku na odborničko mjesto, kandidat pod rednim bojem 2 dostavio izjavu o neprihvatanju odborničkog mandata te da je kandidatkinja pod rednim brojem 3 dostavila izjavu o prihvatanju mandata OIK Herceg Novi. Zahtjevom traže mišljenje da li odbornički mandat pripada kandidatkinji pod rednim brojem 3 sa zajedničke izborne liste. GP URA  zahtjevom za mišljenje traži rješenje navedene dileme.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

MIŠLJENJE